Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Ta strona jest stroną prywatną.

Odpowiedzialność za publikowane treści
Treści publikowane na moich stronach powstały z zachowaniem najwyższej staranności. Nie moge jednakże zagwarantować prawidłowości, kompletności i aktualności niniejszych treści. Jako dystrybutor ponosze odpowiedzialność za własne treści znajdujące się na tych stronach według przepisów ogólnych. Dystrybutorzy nie są jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub gromadzonych treści osób trzecich ani do badania okoliczności mogących wskazywać na działalność sprzeczną z prawem. Nie ma to wpływu na zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji według przepisów ogólnych. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od chwili uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W momencie uzyskania informacji o naruszeniu prawa treści te zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
 

Prawo autorskie

Treści pochodzące od osób trzecich są oznaczone jako takie. 

Ochrona danych
a) Informacje ogólne
Korzystanie z mojej strony internetowej możliwe jest z reguły bez podawania danych osobowych. Jeśli na moich stronach zapisywane są dane osobowe (na przykład nazwisko, adres pocztowy lub email), zawsze w miarę możliwości odbywa się to na zasadzie dobrowolności. 
Zwracam uwagę na fakt, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji pocztą email) nie gwarantuje bezpieczeństwa. Ważne dane nie powinny być w ogóle transmitowane, albo też ich transmisja powinna odbywać się wyłącznie za pomocą bezpiecznego połączenia (SSL).
Niniejszym wyraźnie nie zgadzam się na wykorzystywanie przez osoby trzecie moich danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku publikowania danych kontaktowych w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Jako operator strony wyraźnie zastrzegam sobie prawo podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych informacji reklamowych, na przykład poprzez wysyłkę spamu pocztą email.

b) Google Analytics
Ta strona nie używa Google Analytics.

c) Google AdSense
Jeżeli Google AdSense, serwis reklamowy Google Inc., USA (“Google), umieszcza na tej stronie reklamy (reklamy tekstowe, banery, etc.), Państwa wyszukiwarka może zapisać plik cookie przesłany przez Google Inc. lub osobę trzecią. Informacje zawarte w pliku cookie mogą być zapisywane, zbierane i analizowane przez Google Inc. a także przez osoby trzecie. Ponadto Google AdSense używa do zbierania informacji również tzw. “web bacons“ (małe niewidoczne grafiki), za pomocą których zwykłe działania, takie jak wizyty odwiedzających na stronie internetowej, mogą być zapisywane, zbierane i analizowane. Wygenerowane poprzez pliki cookie i/lub web bacon informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej są transmitowane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom Google analizuje Państwa zachowanie w sieci pod kątem reklamy AdSense. Google może ewentualnie przekazywać te informacje również osobom trzecim, jeżeli nakazują to przepisy ustawowe lub jeżeli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google. Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze. W tym celu muszą Państwo wybrać w ustawieniach swojej przeglądarki „blokuj wszystkie pliki cookie” (w przeglądarce Internet Explorer pod „ustawienia / ustawienia zaawansowane / pliki cookie”, w przeglądarce Firefox pod „opcje / prywatność i bezpieczeństwo / pliki cookie”).

d) Facebook
Ta strona internetowa stosuje wtyczki społecznościowe plugin sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Podczas wizyty na stronie internetowej, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka, zawartość wtyczki jest wysyłana z Facebooka bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną internetową. Dzięki zintegrowaniu wtyczki, Facebook otrzymuje informacje o tym, że uzyskali Państwo dostęp do danej strony naszej witryny internetowej.
Jeżeli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook przyporządkowuje wizytę do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami (na przykład przez naciśnięcie przycisku „Lubię to”, dodanie komentarza), również te informacje są przyporządkowywane do Państwa konta na Facebooku. Mogą Państwo temu zapobiec jedynie poprzez wylogowanie przez skorzystaniem z wtyczki. My jednak na razie deaktywowaliśmy przycisk „Lubię to“ ze względu na niewyjaśnioną kwestię dopuszczalności prawnej w Niemczech. Więcej na ten temat poniżej. Bliższe informacje dotyczące pozyskiwania i wykorzystania danych przez Facebooka, Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ochrony Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo w informacjach o ochronie danych Facebooka.

e) Google+ - funkcja "+1"
Ta strona internetowa stosuje funkcję “+1″ sieci społecznościowej Google Plus, prowadzonej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Funkcję tę można rozpoznać po znaku “+1″ na białym lub kolorowym tle. Jeżeli wejdą Państwo na naszą stronę internetową zawierającą taką funkcję, Państwa wyszukiwarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość funkcji “+1″ zostanie przekazana przez Google bezpośrednio do Państwa wyszukiwarki, która powiąże ją ze stroną internetową. Dlatego też nie mamy wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez Google za pomocą tej funkcji. Według Google bez kliknięcia na znak funkcji nie są pobierane żadne dane osobowe. Dane takie, między innymi adres IP, są pobierane i przetwarzane jedynie w przypadku zalogowanych członków. Cel i zakres pobierania oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google oraz Państwa prawa w tym zakresie oraz możliwości ustawień służących ochronie Państwa sfery prywatnej znajdą Państwo w informacjach Google o ochronie danych w związku z funkcją “+1″: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html oraz w zakładce FAQ: bit.ly/r3Qmer. Jeżeli są Państwo członkiem Google Plus i nie chcą Państwo, aby firma Google za pomocą naszej strony internetowej zbierała Państwa dane i łączyła je z Państwa danymi członkowskimi zapisanymi w Google, muszą Państwo przed wizytą na naszej stronie wylogować się z portalu Google Plus. (Kancelaria SCHWENKE & DRAMBURG - spreerecht.de)

f) Pozostałe produkty i usługi
Jeżeli niniejsza strona internetowa wyświetla reklamę za pomocą dostawców, którzy nie zostali wymienieni powyżej, prawdopodobnie reklamujące się firmy wykorzystują informacje o Państwa wizytach na tej stronie i na innych stronach, aby zaprezentować informacje o produktach i usługach, które Państwa interesują. (Nie obejmuje to Państwa nazwiska, adresu, adresu e-mail czy numeru telefonu). Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o opuszczenie naszej strony internetowej. W takim przypadku nie powinni Państwo korzystać również z większości innych stron internetowych.


Die Seite ist rein Privat

EU-Streitschlichtung

Gemäß Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten (ODR-Verordnung) möchten wir Sie über die Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) informieren.
Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission unter http://ec.europa.eu/odr?tid=221092007 zu richten. Die dafür notwendigen Kontaktdaten finden Sie oberhalb in unserem Impressum.

Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir nicht bereit oder verpflichtet sind, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Haftung für Inhalte dieser Website

Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte und aktuelle Informationen bereitzustellen. Laut Telemediengesetz (TMG) §7 (1) sind wir als Diensteanbieter für eigene Informationen, die wir zur Nutzung bereitstellen, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Leider können wir keine Haftung für die Korrektheit aller Inhalte auf dieser Webseite übernehmen, speziell für jene die seitens Dritter bereitgestellt wurden. Als Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind wir nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Unsere Verpflichtungen zur Entfernung von Informationen oder zur Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen aufgrund von gerichtlichen oder behördlichen Anordnungen bleiben auch im Falle unserer Nichtverantwortlichkeit nach den §§ 8 bis 10 unberührt.

Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitte wir Sie uns umgehend zu kontaktieren, damit wir die rechtswidrigen Inhalte entfernen können. Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.

Haftung für Links auf dieser Website

Unsere Webseite enthält Links zu anderen Webseiten für deren Inhalt wir nicht verantwortlich sind. Haftung für verlinkte Websites besteht für uns nicht, da wir keine Kenntnis rechtswidriger Tätigkeiten hatten und haben, uns solche Rechtswidrigkeiten auch bisher nicht aufgefallen sind und wir Links sofort entfernen würden, wenn uns Rechtswidrigkeiten bekannt werden.

Wenn Ihnen rechtswidrige Links auf unserer Website auffallen, bitte wir Sie uns zu kontaktieren. Sie finden die Kontaktdaten im Impressum.

Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Webseite (Bilder, Fotos, Texte, Videos) unterliegen dem Urheberrecht der Bundesrepublik Deutschland. Bitte fragen Sie uns bevor Sie die Inhalte dieser Website verbreiten, vervielfältigen oder verwerten wie zum Beispiel auf anderen Websites erneut veröffentlichen. Falls notwendig, werden wir die unerlaubte Nutzung von Teilen der Inhalte unserer Seite rechtlich verfolgen.

Sollten Sie auf dieser Webseite Inhalte finden, die das Urheberrecht verletzen, bitten wir Sie uns zu kontaktieren.

Bildernachweis

Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt.

Die Bilderrechte liegen bei den folgenden Fotografen und Unternehmen:

 • Fotograf Mustermann

Datenschutzerklärung

Datenschutz

Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 11.11.2018-221092007) verfasst, um Ihnen gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite haben.

Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen, wir haben uns bei der Erstellung jedoch bemüht die wichtigsten Dinge so einfach und klar wie möglich zu beschreiben.

Automatische Datenspeicherung

Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse Informationen automatisch erstellt und gespeichert, so auch auf dieser Webseite.

Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade besuchen, speichert unser Webserver (Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist) automatisch Daten wie

 • die Adresse (URL) der aufgerufenen Webseite
 • Browser und Browserversion
 • das verwendete Betriebssystem
 • die Adresse (URL) der zuvor besuchten Seite (Referrer URL)
 • den Hostname und die IP-Adresse des Geräts von welchem aus zugegriffen wird
 • Datum und Uhrzeit

in Dateien (Webserver-Logfiles).

In der Regel werden Webserver-Logfiles zwei Wochen gespeichert und danach automatisch gelöscht. Wir geben diese Daten nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.
Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6  Absatz 1 f DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) darin, dass berechtigtes Interesse daran besteht, den fehlerfreien Betrieb dieser Webseite durch das Erfassen von Webserver-Logfiles zu ermöglichen.

Speicherung persönlicher Daten

Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im Rahmen der Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren im Blog, werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben.

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und für die Abwicklung der auf dieser Webseite angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.

Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser Webseite – können wir keine sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren. Wir empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln.

Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6  Absatz 1 a DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) darin, dass Sie uns die Einwilligung zur Verarbeitung der von Ihnen eingegebenen Daten geben. Sie können diesen Einwilligung jederzeit widerrufen – eine formlose E-Mail reicht aus, Sie finden unsere Kontaktdaten im Impressum.

Rechte laut Datenschutzgrundverordnung

Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO grundsätzlich die folgende Rechte zu:

 • Recht auf Berichtung (Artikel 16 DSGVO)
 • Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO)
 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO)
 • Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO)
 • Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO)
 • Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO)
 • Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Artikel 22 DSGVO)

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) wenden.

TLS-Verschlüsselung mit https

Wir verwenden https um Daten abhörsicher im Internet zu übertragen (Datenschutz durch Technikgestaltung Artikel 25 Absatz 1 DSGVO). Durch den Einsatz von TLS (Transport Layer Security), einem Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet können wir den Schutz vertraulicher Daten sicherstellen. Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung der Datenübertragung am kleinen Schloßsymbol links oben im Browser und der Verwendung des Schemas https (anstatt http) als Teil unserer Internetadresse.

Cookies

Unsere Website verwendet HTTP-Cookies um nutzerspezifische Daten zu speichern.
Ein Cookie ist ein kurzes Datenpaket, welches zwischen Webbrowser und Webserver ausgetauscht wird, für diese aber völlig bedeutungslos ist und erst für die Webanwendung, z. B. einen Online-Shop, eine Bedeutung erhält, etwa den Inhalt eines virtuellen Warenkorbes.

Es gibt zwei Arten von Cookies: Erstanbieter-Cookies werden von unserer Website erstellt, Drittanbieter-Cookies werden von anderen Websites (z. B. Google Analytics) erstellt.
Beispielhafte Cookiedaten:

 • Name: _ga
 • Ablaufzeit: 2 Jahre
 • Verwendung: Unterscheidung der Webseitenbesucher
 • Beispielhafter Wert: GA1.2.1326744211.152221092007

Man unterscheidet drei Kategorien von Cookies: unbedingt notwendige Cookies um grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen, funktionelle Cookies um die Leistung der Webseite sicherzustellen und zielorientierte Cookies um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Wir nutzen Cookies, um unsere Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Cookie Einstellungen sehen und Cookies löschen

Wenn Sie feststellen möchten, welche Cookies in Ihrem Browser gespeichert wurden, Cookie-Einstellungen ändern oder Cookies löschen möchten, können Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen finden:

Wenn Sie die Speicherung von Daten in Cookies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Sie können jederzeit Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen oder Cookies deaktivieren. Die Vorgangsweise dazu ist nach Browser unterschiedlich, am besten Sie suchen die Anleitung in Google mit dem Suchbegriff “Cookies löschen Chrome” oder “Cookies deaktivieren Chrome” im Falle eines Chrome Browsers oder tauschen das Wort “Chrome” gegen den Namen Ihres Browsers, z. B. Edge, Firefox, Safari aus.
Wenn Sie uns generell nicht gestatten, Cookies zu nutzen, d.h. diese per Browsereinstellung deaktivieren, können manche Funktionen und Seiten nicht wie erwartet funktionieren.

Eingebettete Social Media Elemente Datenschutzerklärung

Wir binden auf unserer Webseite Elemente von Social Media Diensten ein um Bilder, Videos und Texte anzuzeigen.
Durch den Besuch von Seiten die diese Elemente darstellen, werden Daten von Ihrem Browser zum jeweiligen Social Media Dienst übertragen und dort gespeichert. Wir haben keinen Zugriff auf diese Daten.
Die folgenden Links führen Sie zu den Seiten der jeweiligen Social Media Dienste wo erklärt wird, wie diese mit Ihren Daten umgehen:

Facebook-Pixel Datenschutzerklärung

Wir verwenden auf dieser Webseite das Facebook Pixel von Facebook, einem Social Media Network der Firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Der auf dieser Seite implementierte Code kann das Verhalten der Besucher auswerten, welche von einer Facebook-Werbung auf diese Webseite gelangt sind. Dies kann zur Verbesserung von Facebook-Werbeanzeigen genutzt werden und diese Daten werden von Facebook erfasst und gespeichert. Die erfassten Daten sind für uns nicht einsehbar sondern nur im Rahmen von Werbeanzeigenschaltungen nutzbar. Durch den Einsatz des Facebook-Pixel-Codes werden auch Cookies gesetzt.

Durch die Nutzung des Facebook-Pixels wird der Besuch dieser Webseite Facebook mitgeteilt, damit Besucher auf Facebook passende Anzeigen zu sehen bekommen. Wenn Sie ein Facebook-Konto besitzen und angemeldet sind, wird der Besuch dieser Webseite Ihrem Facebook-Benutzerkonto zugeordnet.

Wie das Facebook-Pixel für Werbekampagnen genutzt wird, erfahren Sie auf https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Sie können Ihre Einstellungen für Werbeanzeigen in Facebook auf https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen verändern, sofern Sie in Facebook angemeldet sind. Auf http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ können Sie Ihre Präferenzen hinsichtlich nutzungsbasierter Online-Werbung verwalten. Sie können dort viele Anbieter auf einmal deaktivieren oder aktivieren oder die Einstellungen für einzelne Anbieter vornehmen.

 

© 2019margaeska Wszystkie prawa zastrzeżone &Alle Rechte vorbehalten.